Tài liệu

Catalogs

Roval leaflet A3Tiếng Việt - Vietnamese
Roval leaflet A4Tiếng Việt - Vietnamese
Roval General Catalog A3Tiếng Anh - English
Catatog MCTiếng Việt - Vietnamese
Akzo Nobel CatalogTiếng Anh- English
Anest Iwata CatalogTiếng Việt-Vietnamese

Thông tin kỹ thuật các dung môi cơ bản

Thông tin kỹ thuật _ Tiếng ViệtDung môi cơ bản

Tài liệu kỹ thuật sơn Roval

Hướng dẫn chuẩn bị bề mặt và Thao tác sơn RovalRoval Coating Guide
Kết quả kiểm tra phơi sáng 15 năm trong môi trường bình thường15-year-exposure-test-result_VN
Độ cứng màng sơnFilm-hardness_VN
Khả năng chịu nóng và lạnhHeat-and-cold-resistance_VN
Thông số kỹ thuật sơn RovalRoval-series-paint-specifications_VN
Sự khác biệt của cơ chế chống ăn mònThe-difference-of-anti-corrosion-mechanisms-VN

Bảng dữ liệu kỹ thuật sơn Roval (TDS)

ROVAL TDSBảng dữ liệu kỹ thuật sơn Roval_Tiếng Việt
ROVAL SILVER TDSBảng dữ liệu kỹ thuật sơn Roval Silver_Tiếng Việt
EPO ROVAL TDSBảng dữ liệu kỹ thuật sơn Epo Roval_Tiếng Việt
ZC TDSBảng dữ liệu kỹ thuật sơn ZC_Tiếng Việt
MC TDSBảng dữ liệu kỹ thuật sơn MC_Tiếng Việt
AQUA ROVAL TDSBảng dữ liệu kỹ thuật sơn Aqua Roval_Tiếng Việt

Giấy chứng nhận

Chứng nhận đại lý Anest Iwata - Thiết bị máy móc ngành sơnOfficial agency of Anest Iwata - Equipment and machinery for paint industry