C-TIGHT THINNER (Standard/ECO type)

Loại
Tốc độ khô (s)
×

Vui lòng điền thông tin trước khi dowload tài liệu này(*)

Yêu cầu tư vấn thêm

Dung môi pha sơn nhựa EPOXY/ Thinner for EPOXY resin paint

Loại tiêu chuẩn/ Standard type: C-TIGHT THINNER

Loại thân thiện với môi trường/ ECO type: C-TIGHT THINNER ECO