Ethylene glycol monoethyl ether acetate (Cellos...

Size
3 items left
×

Vui lòng điền thông tin trước khi dowload tài liệu này(*)

Yêu cầu tư vấn thêm

  Ethylene glycol monoethyl ether acetate
Alias: Cellosolve acetate
Số CAS 111-15-9
Công thức CH3COO(CH2)2OCH2CH3
Phân tử khối 132
Điểm sôi (⁰C) 156
Trọng lượng riêng  (⁰C) 0.973
Điểm chớp cháy (⁰C) 52
Điểm đánh lửa (⁰C) 382
Độ hòa tan Hòa tan nhẹ
Áp suất hóa hơi
 (Pa/20⁰C)
200