Gama - Butyrolactone (GBL)

Size
3 items left
×

Vui lòng điền thông tin trước khi dowload tài liệu này(*)

Yêu cầu tư vấn thêm

  Gama - Butyrolactone (GBL)
Số CAS 96-48-0
Công thức C4H6O2
Phân tử khối 86
Điểm sôi (⁰C) 204-206
Trọng lượng riêng  (⁰C) 1.129
Điểm chớp cháy (⁰C) 116
Điểm đánh lửa (⁰C) 455
Độ hòa tan Hòa tan hoàn toàn