Methyl Isobutyl Ketone

Size
3 items left
×

Vui lòng điền thông tin trước khi dowload tài liệu này(*)

Yêu cầu tư vấn thêm

  Methyl Isobutyl Ketone
Số CAS 108-10-1
Công thức CH3COCH2CH(CH3)2
Phân tử khối 100
Điểm sôi (⁰C) 117-118
Trọng lượng riêng  (⁰C) 0.801
Điểm chớp cháy (⁰C) 14
Điểm đánh lửa (⁰C) 457
Độ hòa tan Hòa tan nhẹ
Áp suất hóa hơi
 (Pa/20⁰C)
2100