Súng phun sơn Anest Iwata_W-71-1/2/3/4

3 items left
×

Vui lòng điền thông tin trước khi dowload tài liệu này(*)

Yêu cầu tư vấn thêm

Thông số kỹ thuật dòng súng phun sơn W-71-1, W-71-2, W-71-3 và W-71-4

MODEL  Kích thước
đầu kim phun 
Áp suất khí
 vào súng
Lưu lượng
khí vào súng
Lưu lượng khí
đầu súng
Lực sơn
phun ra
Độ xòe khi
phun ra
Tiêu chuẩn gắn ống dẫn khí Tiêu chuẩn ống dẫn sơn Trọng lượng súng
 mm  Mpa lít/phút lít/phút mm mm Khí Chất lỏng g
W-71-1S    1.0 0.29 75 95 200 100

G1/4

(PF1/4)

G1/4

(PF1/4)

450
W-71-2S     1.3 85 135 135
W-71-21S     1.5 165 180 170
W-71-3S     1.3 195 140 155
W-71-31S     1.5 230 170 170
W-71-4S     1.8 230 195 195
W-71-1G     1.0 75 110 120
W-71-2G     1.3 85 155 155
W-71-21G    1.5 165 210 185
W-71-3G    1.3 195 160 165
W-71-31G     1.5 230 190 185
W-71-4G   1.8 230 220 220